Skip to content
 • Fast Delivery

  Snelle

  Levering

 • Real Orginals

  Echte

  originele

 • Experience

  35 Jaar

  ervaring

Winkelwagen

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website, naar de voorschriften van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), is

HISTORIA GmbH

Berta-Ottenstein-Str. 19

D-79106 Freiburg

,

+49(0)761 79027900

, E-Mail:  

info@historia.net

. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 De verantwoordelijke heeft een data protection officer aangesteld voor deze website, die als volgt kan worden bereikt: "Martin Behrens, Eugen-Martin-Straße 4, D-79106 Freiburg, 07641/4 52 45 45 martin.behrens@stilz-partner.de"

1.4 Deze website maakt gebruik van een SSL, ofwel TLS-codering, dit omwille van veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere gevoelige inhoud (bijvoorbeeld bestellingen) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekens “https://“ en aan het sleutelsymbool bij de URL in uw browservenster.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, wat betekent dat u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem
 • IP-adres (indien nodig in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 van de AVG op basis van het legitieme doel de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik van de website.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het sluiten van de browser automatisch weer gewist (zgn. "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat staan en kunnen de pagina-instellingen bewaard worden (zgn. "persistente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
Indien persoonsgegevens ook door middel van door ons gebruikte individuele cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt b AVG hetzij voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt a AVG in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt f AVG ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contactopname

4.1 - Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))
Op deze website worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met technologieën van Userlike UG (haftungsbeschränkt), Deisterweg 7, 51109 Keulen, (www.userlike.com) met het oog op webanalyse en voor de werking van het live-chatsysteem, dat dient om verzoeken om live-ondersteuning te beantwoorden. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een doeltreffende klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met Userlike technologies verzameld worden, zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene, en zullen niet samengevoegd worden met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat er Userlike cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze Internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel, door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen op het in het impressum vermelde e-mailadres.

4.2 Review herinnering door Trusted Shops
Als u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG, geven wij uw E-mailadres door aan het keurmerkTrusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een rating reminder kunnen sturen.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

4.3 In het kader van het opnemen van contact met ons (bijv. via een contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend met het oog op de behandeling en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen, overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG. Indien uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens zullen worden gewist wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

Volgens artikel 6 par. 1 lid b van de AVG: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij deel van is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen of voor het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kan men nakijken op de respectievelijke formulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht naar het voorgenoemde adres van de verantwoordelijke persoon worden aangevraagd. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u heeft doorgegeven enkel voor de uitvoering van de overeenkomst. Na voltooiing van de overeenkomst of annulatie van uw account worden uw gegevens vergrendeld volgens de wettelijk gestelde termijnen en gewist na die periode, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of indien wij op wettelijke manier gegevens verder kunnen verwerken, in welk geval wij u hier uitdrukkelijk over informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Registratie voor onze E-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie op over onze aanbiedingen. Verplichte en noodzakelijke informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is enkel uw E-mailadres. Het door u aangeven van verdere gegevens is vrijwillig en zal door ons enkel worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dat betekent dat we u alleen een nieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief via E-mail. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om dat nogmaals te bevestigen door op een link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 van de engelstalige GDPR. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om een mogelijk misbruik van uw E-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de eerder genoemde persoon (Historia). Na de stopzetting wordt uw E-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens. Wij behouden ons het recht voor de gegevens verder te gebruiken, indien dat wettelijk ook is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 

7) De verwerking van gegevens voor de bestellingsafhandeling

7.1 - Toezending van beeldbestanden voor bestellingsafhandeling per e-mail
Op onze website bieden wij de klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door beeldbestanden per E-mail te verzenden. Daarbij wordt het ingediende beeldmotief gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het gekozen produkt.
Met behulp van het op de website opgegeven E-mailadres kan de klant een of meer beeldbestanden naar ons doorsturen vanuit het geheugen van het gebruikte eindapparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de op die manier overgedragen bestanden vervolgens uitsluitend voor de vervaardiging van het gepersonaliseerde product, zoals omschreven in de respectieve beschrijving van de dienst op onze website. Als de doorgegeven beeldbestanden voor de productie en verwerking van de bestelling aan speciale dienstverleners worden doorgegeven, wordt u daar in de volgende alinea's uitdrukkelijk op gewezen. Er zal geen verdere overdracht meer plaatsvinden. Indien de doorgestuurde bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (met name afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van uw online bestelling overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt b AVG. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig gewist.

7.2 Voor zover dit voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 punt b AVG aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Als wij u op grond van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling opgegeven contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens Art. 6 (1) punt c AVG binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk over de komende updates te informeren. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over updates die wij u verschuldigd zijn, en worden daarvoor alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

7.3 In het geval dat u goederen bestelt waarvoor een leeftijdsbeperking geldt, zullen wij er, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake jeugdbescherming, voor zorgen dat u de minimumleeftijd hebt bereikt die wettelijk vereist is voor de goederen in kwestie. Daartoe gebruiken wij een leeftijdscontroleprocedure waarmee wij uw persoonlijke identificatie (leeftijdscontrole) en, indien nodig, authenticatie kunnen verzekeren. Hiervoor gebruiken wij de dienst Ident-Check van DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn; GO! Express-Ident van GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH Brühler Straße 9 53119 Bonn.

Voor de controle van de vereiste minimumleeftijd zullen sommige van uw persoonsgegevens aan de bovengenoemde dienstverlener worden doorgegeven. Deze gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt f AVG op grond van onze gerechtvaardigde belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van de dienstverlener, om een dienst te garanderen die voldoet aan de wetgeving inzake jeugdbescherming en ook om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.

7.4 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam evenals uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons uitgekozen verzendpartner, uitsluitend voor de levering van goederen Art. 6 par. 1 punt b AVG.

7.5 Doorgeven van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- DHL
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) wordt uitgevoerd, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG vóór de levering van de goederen aan DHL door om een leveringsdatum af te stemmen of om u van de levering op de hoogte te brengen, voor zover u daarvoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt b AVG. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven als zij noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.
- DPD
Als de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) geleverd worden, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG vóór de levering van de goederen aan DPD door om een leveringsdatum af te stemmen of om u van de levering op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat u daar in het bestelproces uitdrukkelijk mee ingestemd hebt. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan DPD met het oog op de levering, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt b AVG. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven als zij noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dat geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke of ten aanzien van de transportdienstverlener DPD.
- General Overnight (GO!)
Indien de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn, Duitsland), zullen wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen aan GO! doorgeven overeenkomstig Art. 6 (1) a van de Duitse wet op de gegevensbescherming (AVG) met het doel een leveringsdatum te coördineren of de levering aan te kondigen, op voorwaarde dat u daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee ingestemd hebt. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen aan GO! door met het oog op de levering, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt b AVG. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven als zij noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met GO! of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener GO!
- GLS
Indien de goederen door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland) geleverd worden, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG vóór de levering van de goederen aan GLS door om een leveringsdatum af te stemmen of voor de kennisgeving van de levering, voor zover u daarvoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan GLS ten behoeve van de levering, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt b AVG. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven als zij noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met GLS of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener GLS.
- Post CH
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener Post CH (Schweizerische PostAG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern) wordt uitgevoerd, geven wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen aan Post CH door voor het afspreken van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u daarvoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan Post CH door voor de levering. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven als zij noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Post CH of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener Post CH.

7.6 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna
Indien u een Klarna-betalingsdienst selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/nl/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, E-mailadres, telefoonnummer en IP-adres, indien van toepassing ook uw geboortedatum en bankgegevens) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling (bvb. factuurbedrag, product, type verzending) doorgegeven aan Klarna met het oog op de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 (1) punt a AVG tijdens het bestelproces. Aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven, vindt u hier:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het afgesloten contract.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's gegevensbeschermingsbeleid voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
zal worden behandeld.

- Mollie
Als u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Mollie kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer), overeenkomstig Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat voor dat doel noodzakelijk is.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt f AVG op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.

- SOFORT
Als u de betaalmethode "SOFORT" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT" genoemd), aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt b AVG. Sofort GmbH is een onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u krijgen op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

- Wallee
Indien u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder "Wallee" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, hierna "Wallee" genoemd), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens doorgeven, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode van de bank, eventueel kredietkaartnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden slechts doorgegeven voor de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Wallee en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

- iDeal
Indien u kiest voor de betaalmethode "iDeal", wordt de betaling verwerkt door Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens doorgeven, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksorteercode, eventueel kredietkaartnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden slechts doorgegeven voor het verwerken van de betaling en alleen voor zover dat voor dat doel nodig is.

8) Online marketing

8.1 Facebook Pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste en op Facebook gespeelde advertentie klikt, wordt er door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker ingeschreven via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt dan gelezen door Facebook Pixel en zorgt ervoor dat de gegevens naar Facebook kunnen worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook Pixel is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die bepaald worden op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door bij te houden of gebruikers naar onze website werden doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (de zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.

8.2 - Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webreclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bovendien gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit kan ook transmissie inhouden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht en/of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via cookies en/of web beacons, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. Zonder deze toestemming zal Google AdSense niet gebruikt worden tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de "tool voor cookie-toestemming" die op de website beschikbaar is.
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

- Google Ads Conversion-Tracking
Deze website maakt gebruik van het onlinereclameprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (de zogenaamde Google Adwords). Wij kunnen nagaan hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die u interesseert, onze website voor u interessanter te maken en tot een billijke berekening van de gemaakte reclamekosten te komen.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindtoestel worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorverwezen werd. Elke Google Ads klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden over de websites van Google Ads klanten. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die gekozen hebben voor conversie-tracking. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie geklikt heeft en doorgestuurd werd naar een pagina met een conversion tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook tot gevolg hebben dat persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden doorgestuurd.
Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindtoestel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 (1) a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door de Google browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar kunnen zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

- Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").
GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruikers, om de prestatierapporten van de campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentie-aanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketinginstrumenten maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan ook tot gevolg hebben dat persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden doorgestuurd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.
Het privacybeleid van GMP by Google vindt u hier: https://www.google.de/policies/privacy/

8.3 Gebruik van affiliate-programma's

- belboon Partnerprogramma (belboon GmbH)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma "belboon" van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn (hierna "belboon"). In het kader van zijn diensten bewaart belboon cookies op de eindtoestellen van de gebruikers om transacties te documenteren (bv. "verkoopleads") wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. Daarnaast gebruikt belboon zogenaamde trackingpixels. Hiermee kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd.
De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt naar een server van belboon doorgestuurd en daar opgeslagen. belboon kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. belboon kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met belboon, overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt f AVG.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door belboon vindt u in de belboonverklaring over gegevensbescherming op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Als u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, overeenkomstig Art. 6 para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

9) Webanalysediensten

9.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort.
Google zal die informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en internetgebruik. In die context wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Daardoor kunnen gebruikersgroepen van de website worden gedefinieerd en onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.
Details over de verwerking door Google Analytics en de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 par. 1a van de AVG. Zonder die toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u de dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Deze website gebruikt ook de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen wij Google cross-device rapporten laten genereren (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" heeft geactiveerd in de instellingen van uw Google-account en uw apparaten met internetverbinding heeft gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6 par. 1 a AVG (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen en zo de apparaatoverschrijdende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl
Verdere informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

9.2 Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), om het gebruik van websites te analyseren.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook tot gevolg hebben dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC, een bedrijf dat in de VS gevestigd is, waar de informatie verder verwerkt wordt.
Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat uw eindapparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, altijd standaard en automatisch anoniem verzameld en verwerkt, zodat de verzamelde informatie niet rechtstreeks met een persoon in verband kan worden gebracht. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd doordat Google het IP-adres dat uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeeft, met de laatste cijfers afkort.
Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw website-activiteiten en gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten in verband met uw website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 wordt doorgegeven en ingekort, niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.
Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de gebruikers van de website, op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met opneming van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Hierdoor is het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die via de "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de functie "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en dan gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder uw toestemming zal Google Analytics 4 niet gebruikt worden tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" die op de website te vinden is.
In verband met deze website wordt ook de dienst Google Signals gebruikt, als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen wij Google cross-device rapporten laten maken (zgn. "cross-device tracking"). Als u in de instellingen van uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en uw eindapparaten met internettoegang aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google het gebruiksgedrag over de apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen opstellen, als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Hierbij wordt rekening gehouden met de logins en toesteltypes van alle websitegebruikers die op een Google-account ingelogd waren en een conversie uitvoerden. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk toestel u de eerste keer op een advertentie geklikt hebt en op welk toestel de desbetreffende conversie plaatsvond. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals zijn samengesteld. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account uit te schakelen en zo de apparaatoverkoepelende analyse in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg daarvoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl
Wij hebben met Google een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten voor ons gebruik van Google Analytics 4, waardoor Google verplicht wordt de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te verzekeren, ook in het geval van een overdracht van gegevens van de EU of de EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die wij contractueel met Google zijn overeengekomen.
Verdere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de voornoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl  en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites . 

10) Retargeting/ Remarketing/ Referral reclame

Google Advertenties Remarketing
Onze website gebruikt de Remarketing-functie van Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie van uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan de gegevens van Google Analytics, om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de Google browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en het privacybeleid betreffende reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is.

11) Paginafuncties

11.1 Facebook plugins met Shariff oplossing
Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig in de pagina geïntegreerd als plugins, maar alleen via een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat, wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt werken (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

11.2 Instagram plugin als Shariff oplossing
Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook").
Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig in de pagina geïntegreerd als plugins, maar alleen via een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat, wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding met de servers van Instagram tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt werken (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

11.3 Pinterest plugin als Shariff oplossing
Op de pagina's van de Verkoper worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, dat beheerd wordt door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig in de pagina geïntegreerd als plugins, maar alleen via een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat, wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding met de servers van Pinterest tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Pinterest pagina opgeroepen, waarop u met de plugins daar kunt werken (eventueel, na het invoeren van uw inloggegevens).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

11.4 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel gekoppeld worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook tot gevolg hebben dat persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden doorgestuurd.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de tracking pixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet gebruikt worden.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, moet u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die u op de website vindt, via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11.5 Login With Amazon 
Op onze website kunt u inloggen om een klantenrekening aan te maken of u registreren via de dienst "Login with Amazon" van Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") in het kader van de zogenaamde single sign-on technologie, als u een Amazon-account hebt. U herkent de Amazon login-functie op onze website aan de knop "Login with Amazon".
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Amazon login-functie bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Amazon. De inhoud van de inlogknop wordt door Amazon rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Amazon de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Amazon-profiel hebt of momenteel niet bij Amazon bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Amazon-server gezonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt f AVG op basis van het legitieme belang van Amazon om gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van uw surfgedrag.
Door de Amazon login-knop op onze website te gebruiken, hebt u ook de mogelijkheid om in te loggen of u te registreren op onze website met uw Amazon gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt a AVG op basis van een overeenkomstige mededeling over de gegevensuitwisseling met Amazon, ontvangen wij de in uw profiel opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie van Amazon wanneer u de Amazon-knop gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Amazon. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht.
De door Amazon doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de nodige gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien deze door u bij Amazon voor dit doel zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bv. informatie over uw surf- of aankoopgedrag) van ons naar uw Amazon-profiel worden doorgestuurd op basis van uw toestemming.
De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Amazon, evenals uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
Als u niet wilt dat Amazon de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Amazon-profiel toekent, moet u zich bij Amazon uitloggen voordat u onze website bezoekt.

11.6 Facebook Connect
Op onze website kunt u gebruik maken van de sociale plug-in "Facebook Connect" van het sociale netwerk Facebook, dat beheerd wordt door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), om een klantenrekening aan te maken of om u te registreren, met behulp van de zogenaamde "single sign-on" techniek, als u een Facebook-profiel hebt. U kunt de sociale plugins van "Facebook Connect" op onze website herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo en de woorden "Log in met Facebook" of "Maak verbinding met Facebook" of "Log in met Facebook" of "Meld u aan met Facebook".
Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Meta Platforms Inc. in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 punt f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook om gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van uw surfgedrag.
Door deze "Facebook Connect"-knop op onze website te gebruiken, hebt u ook de mogelijkheid om in te loggen of u te registreren op onze website met uw Facebook-gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1) punt a AVG op basis van een overeenkomstige mededeling over de gegevensuitwisseling met Facebook, ontvangen wij de in uw profiel opgeslagen algemene en publiek toegankelijke informatie van Facebook wanneer u de knop "Facebook Connect" gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Facebook. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.
Wij wijzen erop dat, na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst, als die in uw privacy-instellingen op Facebook als "openbaar" zijn aangemerkt. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de nodige gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien deze door u bij Facebook voor dit doel zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surf- of koopgedrag) door ons aan uw Facebook-profiel worden doorgegeven op basis van uw toestemming.
De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toekent, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

11.7 Google Sign-In
Op onze website kunt u inloggen om een klantenrekening aan te maken of u registreren met de dienst "Google Sign-In" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") als onderdeel van de zogenaamde eenmalige aanmeldingstechnologie, als u een Google-profiel hebt. U herkent de Google-loginfunctie op onze website aan de knop "Inloggen via Google" "Inloggen met Google-account" of "Inloggen met Google".
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Google-aanmeldingsfunctie bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de aanmeldknop wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Deze integratie verschaft Google de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Google-profiel heeft of momenteel niet bij Google bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google gezonden en daar opgeslagen; dit kan ook doorzending naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Deze gegevensverwerkingen worden overeenkomstig Art. 6 Par. 1 punt f AVG uitgevoerd op grond van het gerechtvaardigde belang van Google om op basis van surfgedrag gepersonaliseerde reclame te tonen.
Door de Google login-knop op onze website te gebruiken, hebt u ook de mogelijkheid om in te loggen of u te registreren op onze website met uw Google-gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1) punt a AVG op basis van een overeenkomstige mededeling over de gegevensuitwisseling met Google, ontvangen wij de in uw profiel opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie van Google wanneer u de Google-knop gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Google. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.
Merk op dat na wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto's, gebruikers-ID's van vrienden en vriendenlijst, als die in uw privacy-instellingen bij Google als "openbaar" zijn gemarkeerd. De door Google doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de nodige gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), als u die voor dit doel bij Google heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bv. informatie over uw surf- of koopgedrag) van ons naar uw Google-profiel worden doorgestuurd op basis van uw toestemming.
De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
U kunt de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google Sign-In" hier bekijken: https://policies.google.com/terms
Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Google-profiel toekent, moet u zich bij Google uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Google plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bv. met "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

11.8 Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om kopers het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.
Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, Art. 6 (1) punt f AVG . De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.
Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11.9 Reacties op personeelsadvertenties per E-mail
Op onze website maken wij in een aparte rubriek reclame voor actuele vacatures, waarvoor belangstellenden per e-mail naar het vermelde contactadres kunnen solliciteren.
Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie samen met hun sollicitatie per e-mail toezenden.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens), alsook prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden gevraagd, waarmee volgens de arbeids- en sociale wetgeving bijzondere rekening moet worden gehouden in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager.
De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, vindt u in de desbetreffende personeelsadvertentie.
Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verstuurd, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn aanvraag heeft opgegeven, of een opgegeven telefoonnummer.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contacteren voor vragen, is in het algemeen Art. 6 Para. 1 punt b AVG (voor verwerking in Duitsland in samenhang met § 26 Para. 1 BDSG), in die zin dat de sollicitatieprocedure beschouwd wordt als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.
Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 (1) AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) aan de sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 9 (2) punt b. AVG. AVG, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het recht op sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.
Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van de speciale gegevenscategorieën ook op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR gebaseerd zijn indien zij plaatsvindt met het oog op preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, om de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager te beoordelen, voor medische diagnoses, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of voor het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.
Indien de gegadigde bij de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een gegadigde zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers.
In geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van Art. 6 lid 1 punt b AVG(voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 lid 1 BDSG) met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding.

11.10 - Google Web Fonts
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit kan ook tot gevolg hebben dat persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden doorgestuurd. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes gebeurt alleen als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de "tool voor cookie-toestemming" die op de website beschikbaar is. Als uw browser geen web-lettertypes ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.11 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een vermelding door een natuurlijke persoon is gedaan of door een machine en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt f AVG op grond van ons legitiem belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het Internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook met zich meebrengen dat persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden doorgestuurd.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring van Google over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12) Tools e.a.

Cookie Consent Tool

Deze website gebruikt een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te krijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming nodig is. De "cookie consent tool" wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het hulpmiddel worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is alleen geladen als de betrokken gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Het hulpmiddel stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG op grond van ons legitiem belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 punt c AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.
Verdere informatie over de operator en de instelmogelijkheden van het hulpmiddel voor het toestaan van cookies vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De wetgeving voor gegevensbescherming biedt u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) tegenover de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 15 AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 AVG;
 • Recht op wissing overeenkomstig Art. 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 AVG;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken, verleend overeenkomstig Art. 7(3) AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de AVG.

13.2 HERROEPINGSRECHT

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN INTERESSENONDERZOEK UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONZE GERECHTIGDE DOELEINDEN VERWERKEN; HEEFT U STEEDS HET RECHT, OMWILLE VAN REDENEN DIE ZICH UIT UW BIJZONDERE SITUATIE DUIDELIJK AANTONEN, TEGEN DEZE VERWERKING EEN HERROEPING MET TOEKOMSTIGE WERKING AAN ONS DOOR TE GEVEN.

INDIEN U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS. EEN VERDERE GEGEVENSVERWERKING BLIJFT VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ DWINGENDE EN BESCHERMBARE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJKE RECHTEN TE VERDEDIGEN OF UIT TE OEFENEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, HEEFT U STEEDS HET RECHT DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR ZULKE RECLAMEDOELEINDEN TE HERROEPEN. U KUNT UW HERROEPING ZOALS VOORAF BESCHREVEN VAN KRACHT ZETTEN.
INDIEN U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

14)Tijdsduur van het opslaan van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 par. 1 punt a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) (b) AVG verwerkt worden, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van Art. 6(1)(f) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht op verzet uitoefent overeenkomstig Art. 21(1) AVG, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, zullen opgeslagen persoonsgegevens anderszins worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

* incl. BTW excl.   verzendkosten

1Geldig bij levering naar Nederland via standaardverzending. Bij express verzending geldt een levertijd van 1-2 werkdagen naar Nederland. Levertijden voor andere landen en informatie omtrent de berekening van de levertermijnen vindt u hier