Skip to content
 • Fast Delivery

  Snelle

  Levering

 • Real Orginals

  Echte

  originele

 • Experience

  35 Jaar

  ervaring

Winkelwagen

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website, naar de voorschriften van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), is

HISTORIA GmbH

Berta-Ottenstein-Str. 19

D-79106 Freiburg

,

+49(0)761 79027900

, E-Mail:  

info@historia.net

. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 De verantwoordelijke heeft een data protection officer aangesteld voor deze website, die als volgt kan worden bereikt: "Martin Behrens, Munzinger Straße 1, D-79111 Freiburg, 07641/4 52 45 45 martin.behrens@stilz-partner.de"

1.4 Deze website maakt gebruik van een SSL, ofwel TLS-codering, dit omwille van veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere gevoelige inhoud (bijvoorbeeld bestellingen) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekens “https://“ en aan het sleutelsymbool bij de URL in uw browservenster.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, wat betekent dat u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem
 • IP-adres (indien nodig in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 van de AVG op basis van het legitieme doel de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik van de website.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze gelieerde ondernemingen (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanent cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen en afhankelijk is van het soort cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonlijke cookies ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, par 1 lid b van de AVG, hetzij voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst of in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid f van de AVG voor het beschermen van het legitieme doel de best mogelijke functionaliteit en evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van de website te kunnen aanbieden.

We hebben de mogelijkheid samen te werken met advertentiepartners die ons helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (third-party cookies). Als we samenwerken met zulke partners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Gelieve er rekening mee te houden dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke brwosers te vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Gelieve er rekening mee te houden dat indien u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) Contactopname

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of via E-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld -in het geval van het gebruik van een contactformulier- kunt u lezen op het desbetreffende online formulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de door u gewenste contactopname en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang uw verzoek te behandelen, dit in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid f van de AVG. Als de contactpersoon gericht is op het afsluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lid b van de AVG. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie is afgerond en er eveneens geen wettelijke vereisten voor opslag van de gegevens voorliggen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

Volgens artikel 6 par. 1 lid b van de AVG: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij deel van is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen of voor het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kan men nakijken op de respectievelijke formulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht naar het voorgenoemde adres van de verantwoordelijke persoon worden aangevraagd. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u heeft doorgegeven enkel voor de uitvoering van de overeenkomst. Na voltooiing van de overeenkomst of annulatie van uw account worden uw gegevens vergrendeld volgens de wettelijk gestelde termijnen en gewist na die periode, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of indien wij op wettelijke manier gegevens verder kunnen verwerken, in welk geval wij u hier uitdrukkelijk over informeren.

6) Commentaarfuntie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw reactie of commentaar, informatie over het tijdstip waarop de reactie werd geplaatst en de door u gekozen naam opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats omwille van veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door een opmerking in te dienen. We hebben uw E-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud of deze als onwettig bestempelt. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is artikel 6 par. 1 lid b en f van de AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden bepaald.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

7.1 Registratie voor onze E-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie op over onze aanbiedingen. Verplichte en noodzakelijke informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is enkel uw E-mailadres. Het door u aangeven van verdere gegevens is vrijwillig en zal door ons enkel worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dat betekent dat we u alleen een nieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief via E-mail. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om dat nogmaals te bevestigen door op een link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 van de engelstalige GDPR. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om een mogelijk misbruik van uw E-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de eerder genoemde persoon (Historia). Na de stopzetting wordt uw E-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens. Wij behouden ons het recht voor de gegevens verder te gebruiken, indien dat wettelijk ook is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Adverteren per post

Op basis van onze rechtmatige interesse omtrent gepersonaliseerde direct mail behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, geboortejaar, beroep, firma- of bedrijfsnaam op te slaan en te gebruiken. Dat volgens artikel 6 par. 1 lid f van de AVG. Wij gebruiken die gegevens enkel voor het versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en het gebruik van uw gegevens door een bericht te zenden aan de verantwoordelijke persoon.

8) De verwerking van gegevens voor de bestellingsafhandeling

8.1 Om uw bestelling te kunnen verwerken en af te handelen, werken wij samen met de volgende dienstverleners die ons volledig of gedeeltelijk helpen bij de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden overgedragen naar deze dienstverleners omwille van de volgende redenen.

Het verzamelen van persoonsgegevens is onderdeel van de bestellingsafhandeling. Gegevens worden doorgegeven aan transportbedrijven voor zover dit nodig is om de goederen te leveren. Uw betaalgegevens worden doorgegeven als onderdeel van het betaalproces via de erkende kredietinstelling, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen. Indien payment service providers worden gebruikt, informeren wij u hierover. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 par. 1 lid b van de AVG.

8.2 Het gebruik van payment service providers

- Mollie (iDEAL)
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Mollie, wordt uw betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland. Wij geven de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) op correcte wijze volgens artikel 6 par. 1 lit. b. van AVG door aan Mollie. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het doel betalingen te verwerken bij de betalingsdienstaanbieder Mollie en enkel voor zover dit om uw bestelling te verwerken noodzakelijk is.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal geven wij uw betaalgegevens door voor de verwerking van betalingen aan PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"). De informatie wordt doorgegeven in overeenstemming met met art. 6 par. 1 lid b van de AVG en voor zover dit vereist is om betalingen te verwerken.
PayPal biedt de betaalmethoden credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal, "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal aan (indien dit op de website wordt aangeboden). Daarvoor worden uw betaalgegevens doorgegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid f van de AVG op basis van het rechtmatige doel van PayPal uw vermogen te bepalen en een credit check uit te voeren. Het resultaat van de credit check heeft betrekking tot de statistische kansberekening op wanbetaling. Het kredietrapport bevat zgn. scorewaarden. Voor zover scorewaarden opgenomen zijn in de resultaten van het kredietrapport, vinden deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u door naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt de verwerking van uw gegevens ten alle tijde herroepen door een bericht te zenden aan PayPal. Toch zal PayPal mogelijk het recht behouden uw persoonlijke gegevens te verwerken indien het noodzakelijk blijkt voor contractuele betalingen

- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode "immediate" gebruikt, gebeurt de verwerking van betalingen via betalingsdienstaanbieder ONMIDDELLIJK GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: "NU"). Zij ontvangen informatie die u tijdens het bestelproces doorgeeft, alsook de informatie van uw bestelling op grond van artikel 6 par. 1 lid b van AVG. ONMIDDELIJK GmbH maakt deel uit van Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend om de verwerking van betalingen tot stand te brengen met de betaaldienst ONMIDDELIJK. Hier vindt u meer informatie over het privacybeleid van ONMIDDELLIJK: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Contactopname voor een waarderingsherinnering

Waarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 van de AVG heeft gegeven, geven wij uw E-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een herinnering kunnen sturen.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke of het ratingplatform zelf.

10) Gebruik van sociale media: social plug-ins

10.1 Facebook-plug-ins met Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plug-ins (“plug-ins”) gebruikt die worden ingesteld door het sociale netwerk Facebook: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook")

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze buttons niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen via een HTML-link op de pagina. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke buttons bevat, we geen verbinding maken met de Facebook-servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook pagina opgeroepen, waar u de plug-ins kunt gebruiken (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Facebook Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd door het Amerikaanse “Privacy Schield”, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, eveneens meer informatie omtrent uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u via het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

10.2 Pinterest-plug-in als Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plug-ins (“plug-ins”) gebruikt die worden ingesteld door het sociale netwerk Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ( "Share")

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze buttons niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen via een HTML-link op de pagina. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke buttons bevat, we geen verbinding maken met de Pinterest-servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Pinterest opgeroepen, waar u kunt in verbinding wordt gebracht met de desbetreffende plug-ins (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Pinterest, eveneens meer informatie omtrent uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u via het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy

11) Gebruik van sociale media: video's

Het gebruik van Youtube video's

Deze website maakt gebruik van de Embedding-functie van YouTube om video's weer te geven en af te spelen: "YouTube", eigendom van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de video in beweging zet. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's begint, maakt de provider "Youtube" gebruik van cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van "YouTube" wordt die informatie onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u uw profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet u zich uitloggen voordat u de video activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Volgens artikel 6, par. 1 lid f van de AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of een op maat gemaakt ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarvoor u wordt doorverwezen naar YouTube om van dat recht gebruik te maken.

Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, maakt het elke keer dat u de website bezoekt verbinding met het Google Netwerk "DoubleClick", wat zonder verdere invloed kan leiden tot gegevensverwerking.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd door het Amerikaanse “Privacy Schield”, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Voor meer informatie over gegevensbescherming van "YouTube" en het privacybeleid van de provider kunt u de volgende link raadplegen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

12) Online marketing

Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma Google AdWords: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om met de hulp van promotiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites te wijzen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen dankzij de gegevens van de reclamecampagnes meten hoe succesvol onze reclamemiddelen zijn. Daarmee volgen wij de interesse op u enkel reclame te tonen die voor u interessant is, onze website eveneens interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geleverde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar de pagina in kwestie. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en werden doorgestuurd naar een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder “Gebruikersvoorkeuren”. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme doeleinden gerichte reclame aan te bieden en dat volgens artikel 6 par. 1 lid f van de AVG.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse “Privacy Schield”, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Via deze link krijgt u meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookies permanent deactiveren door ze te blokkeren bij uw browserinstellingen of door de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren via deze link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

13) Webanalyse-services

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. Door die extensie zal uw IP-adres binnen lidstaten van de EU of in andere staten die bij de overeenkomst horen door Google worden verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid f van de AVG, gebaseerd op onze legitieme doeleinden, namelijk de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie van de website en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door het aan te passen in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat niet alle functies van deze website dan volledig zijn of kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u voorkomen dat Google door de cookie informatie verzamelt die gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en die gegevens verwerkt. Daarvoor hoeft u de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren via deze link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser plug-in of voor browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-outcookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst deze website niet kan bezoeken (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Schakel Google Analytics uit
Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse “Privacy Schield”, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens in Google Analytics, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De wetgeving voor gegevensbescherming biedt u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) tegenover de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. U heeft in het bijzonder het recht op informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, ontvangers van uw gegevens of hun categorie, de geplande opslagtijd, de oorsprong van uw opgeslagen gegevens indien deze niet door ons werden gegenereerd of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur: U heeft daarmee het recht om gegevensverwerking te corrigeren, verwijderen of beperken, eveneens heeft u het recht op herroeping tegen de verwerking of klacht aan te geven bij een toezichtshoudende instantie,... eveneens heeft u het recht op kennisgeving, waarbij er sprake is van garanties volgens artikel 46 van de AVG bij een doorgifte van uw gegevens aan een derde land;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u hebt recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens betreffende uzelf en/of het invullen van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op annulatie in overeenstemming met artikel 17 AVG. U hebt het recht om te verlangen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd indien de voorwaarden van artikel 17 par. 1 van de AVG vervuld zijn. Dit recht bestaat echter niet wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is omwille van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om een rechtelijke verplichting na te komen, omwille van de algemene interesse en openbaarheid of om wettelijke rechten te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG: U heeft het recht te verlangen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, zolang de door u betwiste juistheid van de gegevens wordt gecontroleerd, wanneer u het verwijderen van uw gegevens op basis van onwettelijke gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangt, wanneer u uw gegevens nodig heeft voor het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, waarna wij de gegevens na het bereiken van onze doeleinden niet meer nodig hebben of wanneer u een herroeping op basis van een bijzondere situatie doorgegeven heeft en zolang nog niet vaststaat of onze berechtigte redenen doorwegen;
 • Kennisgevingsplicht volgens artikel 19 AVG: indien u het recht op correctie, het verwijderen of de beperking van de verwerking van uw gegevens tegenover de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is deze verplicht alle ontvangers van uw gegevens daarover in te lichten over de correctie of beperking van de verwerkingen of het verwijderen van de gegevens. Een uitzondering geldt wanneer dit onmogelijk blijkt of als er een onevenredige inspanning tegenover staat. U heeft eveneens het recht informatie te krijgen over verdere ontvangers van uw gegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG: u heeft het recht de persoonsgegevens die u aan ons doorgegeven heeft in een gestructureerd, overzichtelijk en makkelijk leesbaar overzicht te verkrijgen of de overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke te verlangen, in zoverre dat technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van de gegeven toestemming volgens artikel 7 par. 3 AVG: u heeft het recht uw reeds gegeven toestemming met betrekking tot gegevensverwerking ten alle tijde te herroepen met toekomstige werking. In geval van herroeping zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd is op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van de de herroeping;
 • Recht op klacht volgens artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtshoudende instantie, in de lidstaat waar u woont of werkt of daar waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden.

14.2 HERROEPINGSRECHT

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN INTERESSENONDERZOEK UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONZE GERECHTIGDE DOELEINDEN VERWERKEN; HEEFT U STEEDS HET RECHT, OMWILLE VAN REDENEN DIE ZICH UIT UW BIJZONDERE SITUATIE DUIDELIJK AANTONEN, TEGEN DEZE VERWERKING EEN HERROEPING MET TOEKOMSTIGE WERKING AAN ONS DOOR TE GEVEN.

INDIEN U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS. EEN VERDERE GEGEVENSVERWERKING BLIJFT VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ DWINGENDE EN BESCHERMBARE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJKE RECHTEN TE VERDEDIGEN OF UIT TE OEFENEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, HEEFT U STEEDS HET RECHT DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR ZULKE RECLAMEDOELEINDEN TE HERROEPEN. U KUNT UW HERROEPING ZOALS VOORAF BESCHREVEN VAN KRACHT ZETTEN.
INDIEN U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

15)Tijdsduur van het opslaan van persoonsgegevens

De tijdsduur van het opslaan van persoonsgegevens wordt gemeten aanhand van de desbetreffende wettelijke limieten (bvb.: commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verlopen van de limiet worden de desbetreffende gegevens routinegewijs verwijderd, in zoverre ze niet meer dienen om overeenkomsten af te handelen, ze niet meer noodzakelijk zijn voor contractonderhandelingen en/of er van onze kant geen gerechtigde interesse meer is om de gegevens nog verder op te slaan.

* incl. BTW excl.   verzendkosten

1Geldig bij levering naar Nederland via standaardverzending. Bij express verzending geldt een levertijd van 1 werkdag naar Nederland. Levertijden voor andere landen en informatie omtrent de berekening van de levertermijnen vindt u hier