Skip to content
 • Fast Delivery

  Szybka

  dostawa

 • Real Orginals

  Prawdziwe

  oryginały

 • Experience

  35-letnie

  doświadczenie

Regulamin

Treść

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy sprzedaży
 3. Prawo do odstąpienia od umowy 
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie prawa własności
 7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
 8. Reklamacje
 9. Specjalne warunki przetwarzania towarów zgodnie ze specyfikacją klienta
 10. Realizacja kuponów rabatowych 
 11. Obowiązujące prawo
 12. Jurysdykcja
 13. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejszy regulamin sklepu firmy HISTORIA GmbH, Berta-Ottenstein-Str.19, D-79106 Freiburg (zwaną dalej „Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanymi dalej „Klientem”) i Sprzedawcą w zakresie towarów i/lub usług oferowanych przez sklep internetowy Sprzedawcy. Włączenie do umowy warunków ustalonych przez Klienta nie jest możliwe, chyba że co innego wynika z umowy.

1.2 Konsument w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza każda osobę fizyczną, która zawiera umowę w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub samozatrudnieneim. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która zawierając umowę działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

2) Przebieg procesu zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

2.1 Opis towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowi wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia wiążącej oferty zawarcia umowy.

 • Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami produktu. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
 • Klikając na przycisk "Koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "Przejdź do zamówienia". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
 • Następnie, klikając na przycisk "Kontynuuj", Klient przechodzi do przedostatniej strony, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

2.2 Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy. Wpisanie danych osobowych w formularzu zamówienia i kliknięcie "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" w końcowym etapie procedury zamówienia towaru przez Klienta uważa się za ofertę kupna w rozumieniu kodeksu cywilnego wybranej ilości towarów widocznych w koszyku sklepu internetowego Sprzedawcy. Ponadto klient może przesłać ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą zwykłą do Sprzedawcy.

2.3 Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta w ciągu pięciu dni,

• wysyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faksem lub e-mail) przy czym potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decydujące dla Klienta albo
• poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w takim przypadku decydujący jest dostęp towarów do klienta, lub
• prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje więcej niż jedna z wyżej wymienionych opcji, umowa wchodzi w życie w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych opcji następuje wcześniej. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia, następującego po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany z deklaracją.

2.4 Składając ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedającego i przesłany do klienta po wysłaniu zamówienia w formie pisemnej (np. E-mail, faks lub list). Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedającego i może zostać wywołany przez klienta za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta z odpowiednimi danymi do logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym sprzedającego przed wysłaniem zamówienia.

2.5 Zanim zamówienie zostanie złożone przez formularz zamówienia, może klient zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów może być funkcja powiększania przeglądarki. W ramach procesu eletronicznego składania zamówień klient może poprawić swoje dane za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, do momentu kiedy nie kliknie Klient przycisku kończącego proces zamawiania.

2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest język polski i angielski.

2.7 Realizacja zamówienia i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, musi klient zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

2.8 Przy zamawianiu napojów alkoholowych klient składając zamówienie potwierdza, że osiągnął wymagany przez prawo wiek do nabycia alkoholu i zobowiązuje się do zapewnienia, że on lub jedna z innych pełnoletnich osób przyjmie towar.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji zwrotów.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile przy opisie produktu sprzedawcy nie jest inaczej podane, są wskazane przez sprzedawcę ceny cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT. Dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno przy opisie danego produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które będą ponoszone przez klienta. Przykładowe koszty to koszty przelewów za pośrednictwem instytucji finansowych (na przykład opłaty transferowe, kursy wymiany) lub cła importowe. Koszty te mogą być również naliczone, jeżeli dostawa towaru następuje w Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 O opcjach płatności zostanie klient poinformowany w sklepie internetowym.

4.4 W przypadku wyboru płatności kartą kredytową (Mastercard lub Visa) następuje pobranie pieniędzy w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę do Kliena.

4.5 W przypadku płatności oferowanych za pośrednictwem serwisu płatności PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanej dalej: "PayPal"), odbywa się proces płatności przez PayPal pod warunkami korzystania z serwisu PayPal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - pod warunkami korzystania z serwisu PayPal bez konta PayPal, dostępnej na https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT”, odbywa się płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanej dalej „SOFORT”). W celu zapłaty kwoty faktury metodą płatności „SOFORT”, klient musi brać udział w systemie „SOFORT”, mieć odblokowane konto bankowe z procedurą PIN/TAN, legitymizować się odpowiednio podczas procesu płatności i potwierdzić przelew pieniężny wobec „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana bezpośrednio przez „SOFORT” i obciąża konto bankowe klienta. Więcej informacji na temat płatności „SOFORT” klient może pobrać z Internetu pod https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 W przypadku wybrania metody płatności przelew elektroniczny poprzez Serwis Przelewy24 odbywa się płatność na stronie systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. 

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się, o ile nie uzgodniono inaczej, na adres dostawy określony przez klienta. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany podczas przetwarzania zamówienia przez sprzedającego.

5.2 Jeśli firma transportowa odeśle towar Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostarczenia przesyłki lub jeżeli tymczasowo uniemożliwiono mu skorzystanie z oferowanej usługi, chyba że sprzedawca ogłosił usługę z wyprzedzeniem. Ponadto nie ponosi Klient kosztu przesyłki, jeżeli on skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki przy zastosowaniu prawa odstąpienia od umowy są podane w regulaminie zwrotów.

5.3 W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca najpierw informuje Klienta pocztą elektroniczną, że zamówione przez niego towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila klient może odebrać towar po konsultacji ze Sprzedawcą. W tym przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

6) Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

7) Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

Zobowiązujemy się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.historia.net ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556, w szczególności art. 556·[1] – 556 [2] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8) Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia wynikające z naruszenia praw gwarancyjnych ustawowo, lub na podstawie ninijeszego regulaminu, należy kierować na adres: HISTORIA GmbH, Berta-Ottenstein-Str.19, 79106 Freiburg, info@historia.net.

8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

8.3 Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomimy niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem zostanie przesłana informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9) Specjalne warunki przetwarzania towarów zgodnie ze specyfikacją klienta

9.1  Jeżeli, zgodnie z treścią umowy, Sprzedawca nie tylko dostarczy towar, ale również przetwarza go zgodnie ze specyfikacją Klienta, musi Klient dostarczyć wszystkie niezbędne treści do przetwarzania, takie jak teksty, obrazy lub grafiki w formatach określonych przez Sprzedawcę oraz przyznanie Sprzedawcy niezbędnych praw użytkowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialnoś za nabycie praw do treści przekazanych treści. Klient deklaruje i przyjmuje odpowiedzialność za prawo do korzystania z treści dostarczonych Sprzedawcy. W szczególności zapewnia on, że nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa osobiste

9.2  Klient zabezpiecza sprzedającego przed roszczeniami osób trzecich, które mogą dotrzeć do Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw w wyniku zgodnego z umową wykorzystania treści klienta przez sprzedającego. Klient przyjmuje również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszystkie opłaty sądowe i prawne w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku roszczenia strony trzeciej, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego, zgodnego z prawdą i pełnego przekazania sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i obrony.

9.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeśli treści dostarczone przez Klienta naruszają ustawowe lub urzędowe zakazy lub moralność. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i / lub propagujących przemoc.

10) Realizacja kuponów rabatowych

10.1  Kupony rabatowe wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji o określonym okresie ważności i których nie można kupić, można realizować tylko w sklepie internetowym sprzedającego i tylko w określonym czasie.

10.2  Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z działania kuponu pod warunkiem, że odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu akcji.

10.3 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

10.4  Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie zakupu. Pozostałe saldo nie zostanie zwrócone przez sprzedawcę.

10.5  Jeżeli wartość kuponu akcji jest niewystarczająca, aby pokryć zamówienie, można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedającego w celu uregulowania różnicy.

10.6  Wypłacenie kuponu w gotówce nie jest możliwe..

10.7  Kupon rabatowy nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci towar w całości lub częściowo opłacony kuponem rabatowym w ramach swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

10.8   Kupon rabatowy jest przenośny.

11) Obowiązujące prawo

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu dóbr ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa jest ważny tylko w takim zakresie, w jakim zagwarantowana ochrona nie została wycofana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym konsument zwykle przebywa.

12) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli siedziba Klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego miejscem jurysdykcji, jeżeli umowa lub prawa wynikające z niniejszej umowy mogą być przypisane działalności handlowej lub zawodowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach Sprzedawca jest w każdym razie uprawniony do zwracania się do sądu w siedzibie klienta.

13) Alternatywne metody rozpatrywania sporów

13.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych z udziałem konsumenta.

13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani gotowy do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed rzecznikiem praw konsumentów.

* w tym VAT bez kosztów wysyłki  Koszty wysyłki

1Dotyczy dostawy do Polski ze wysyłką standardową. W przypadku dostawy ekspresowej czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych do Polski. Terminy dostaw do innych krajów oraz informacje na temat obliczania daty dostawy można znaleźć tutaj